Bova Magiq - liczba miejsc dla pasażerów 47 + pilot