Rozkłady jazdy komunikacji dostępny jest na stronie internetowej 

Gminy Wasilków pod adresem:

https://wasilkow.pl/pl/newsy/wydarzenia/rozklady-jazdy-linii-wewnetrznych-gmina-wasilkow.html