CENNIK BILETÓW

 ZA PRZEWÓZ OSÓB ŚRODKAMI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W SOKÓŁCE

 

 

1. Ceny biletów:

RODZAJ BILETU

CENA / zł.

NORMALNY

ULGOWY

BILET JEDNORAZOWY

2,20

1,10

BILET JEDNORAZOWY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY "KDR"

x

1,10

BILET MIESIĘCZNY NA JEDNĄ LINIĘ

68,00

34,00

BILET MIESIĘCZNY NA DWIE LINIE

80,00

40,00

 

2. Cena biletu za przewóz bagażu, wózka dziecięcego, psa – 2,20 zł.

 

3. Inne opłaty:

Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

a) za przejazd bez ważnego biletu zbiorowej komunikacji miejskiej, bądź ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – 80,00 zł

b) za zabranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat – 32,00 zł

c) za zabranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych od przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 32,00 zł,

d) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 240,00 zł

 

UWAGA:

1. Opłatę dodatkową, o której mowa w pkt.3 obniża się o:

- 60% - w przypadku uiszczenia jej natychmiast do rąk kontrolera biletowego lub najdalej w dniu następnym w siedzibie Przewoźnika;

- 30% - w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty.

2. Oprócz opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt.3 cennika, pasażer obowiązany jest wnieść należność za bilet zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uchwała nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 21 z dn. 02 marca 2004r., poz. 407) oraz Uchwała nr XLV/332/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 01 lipca 2013r. poz. 2771).